Fund Fact Sheet - Equity

AlliSya Rupiah Equity Fund

Lihat fund fact sheet

Smartwealth Rupiah Equity IndoAsia Fund

Lihat Fund Fact Sheet

Smartlink MyTiger Aggresive Fund

Lihat fund Fact Sheet

Smartlink Rupiah Equity Fund

Lihat fund fact sheet

Smartwealth Dollar Asia Pasific Fund

Lihat fund fact sheet

Smartwealth Dollar Multi Asset Fund

Lihat fund fact sheet

Smartwealth Indoglobal Fund

Lihat fund fact sheet

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

Lihat fund fact sheet

Smartwealth US Dollar Equity Indoasia Fund

Lihat fund fact sheet

Smartwealth Dollar Equity All China

Lihat fund fact sheet

Smartwealth Dollar Equity Global Investa Fund

Lihat fund fact sheet
15 other reason to trust our service

Fund Fact Sheet - Equity

Smartwealth Equity Indo Consumer Fund

Lihat fund fact sheet

Smartwealth Equity Infrastructure Fund

Lihat fund fact sheet

Smartwealth Equity Small Medium Capital Fund

Lihat fund fact sheet
15 other reason to trust our service

Fund Fact Sheet - Balanced

AlliSya Rupiah Balanced Fund

Lihat fund fact sheet

Smartlink Rupiah Balanced Fund

Lihat Fund Fact Sheet

Smartwealth Liquiflex LQ45

Lihat fund Fact Sheet

Smartlink Rupiah Balanced Plus Fund

Lihat fund fact sheet
15 other reason to trust our service

Fund Fact Sheet - Fixed Income

AlliSya Rupiah Fixed Income Fund

Lihat fund fact sheet

Smartlink Dollar Managed Fund

Lihat Fund Fact Sheet

Smartlink MaxWealth1

Lihat fund Fact Sheet

Smartlink Rupiah Fixed Income Fund

Lihat fund fact sheet

Smartlink Guardia Dana Pendapatan Tetap

Lihat fund fact sheet
15 other reason to trust our service